Projekt Inspiracja

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Projekt Inspiracja jest społeczną inicjatywą pedagogiczną mającą na celu
motywowanie (szczególnie) dzieci i młodzieży do mądrego, szczęśliwego życia.Nakładem fundacji ukazały się broszurki:
Wygrać życie
Refleksja o szczęściu dla młodzieży myślącej
Zbuduj swoje szczęście
Elementarz szczęścia dla dzieci inteligentnych
Dziecko: zgryzota czy radość?
Daj dziecku mądrą miłość, a stworzysz arcydzieło
Ale jeśli ktoś ciebie kocha...
sugestywna perswazja antynikotynowa
Idea Patriotyczna
apel inspiracyjny

Broszurki te są rozpowszechniane gratisowo podczas spotkań z młodzieżą.
Informację o publikacjach książkowych znajdziesz w zakładce KSIĄŻKI

KONTAKT:

Adres korespondencyjny:

Projekt Inspiracja
Al. Komisji Edukacji Narodowej 46
Skr. 144, 02-797 Warszawa

project2inspire@gmail.comOd zarania filozofii moraliści szukają odpowiedzi na pytanie o źródła dobra i zła w człowieku, gdy kwestia ta zda się dość oczywista. Sprowadza się do umiejętności wychowywania dzieci. Stąd wyrasta wszystko, co w nas wielkie i piękne lub co małe i podłe.

Zapewnij dziecku niezbędną dozę mądrej miłości, światłej dyscypliny i czułej troski, które, stymulując jego rozwój, dadzą mu poczucie bezpieczeństwa oraz własnej wartości. Nadto swym przykładem wpajaj w nie wzory zachowań godnych. Dzięki temu stworzysz w nim źródło produktywnego dobra ku satysfakcji własnej, szczęściu osoby, na którą wyrasta, oraz na pożytek społeczeństwa.

Bij dziecko, pedagogiczną nieudolność i brak opanowania, z których ta przemoc wynika, obłudnie „tłumacząc” „troską o jego dobro”. Zaniedbuj je i upokarzaj, dając mu swoim zachowaniem przykład lekceważenia ludzkich uczuć, brutalności i moralnego obskurantyzmu. W efekcie gniew przeciwko światu, alienacja i wynikająca z nich agresywność, jakie w jego psychice na trwałe zaprogramujesz, zaowocują tragedią jego, twoją i otoczenia.

Projekt Inspiracja


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego